Americano tim

Stevan Nedeljković

Stevan Nedeljković je rođen 17.10.1987. godine u Kraljevu. Osnovne i master akademske međunarodne studije završio je na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka (FPN). Na istom fakultetu je 2020. godine stekao titulu doktora nauka, a godinu dana kasnije i zvanje docenta. Objavio je više autorskih i koauturskih članaka iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije, spoljne politike i transatlantskih odnosa.

Predavač je u okviru Clemson – Study Abroad programa koji sprovode beogradski FPN i Univerzitet Klemson iz Južne Karoline, kao i u okviru programa Studije budućnosti Beogradske otvorene škole. Takođe, držao je obuke u oblasti diplomatskog i biznis protokola kompanijama kao što su KPMG ili Vojvođanska banka.

Tokom juna i jula 2018. godine usavršavao se u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru prestižnog programa Stejt Dipartmenta – International Visitor Leadership Programe (IVLP). Aktivan je član Udruženja za međunarodne studije, Centra za studije SAD iz Beograda i Radne grupe za Poglavlje 31 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Osnivač je i direktor nevladine organizacije Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative u okviru koje je realizovao više od dvadeset edukativnih i istraživačkih projekata.

Katarina Nikitović

Katarina Nikitović

2015. godine upisuje osnovne studije na Fakultetu političkih nauka. Završava ih 2019. godine i stiče zvanje diplomiranog politikologa za međunarodne odnose.

Iste godine upisuje master studije Međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka.

Posebna oblast interesovanja su joj odnosi Srbije i SAD, pored toga i kulturno-politički događaji u Republici Francuskoj, ali takođe regionalni odnosi na Balkanu.

Učestvovala je u nizu praksi i volontiranja. Od humanitarnog rada u više organizacija, preko prakse u IPA sektoru u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, do CSR prakse organizovane od strane Foruma za odgovorno poslovanje. Pored engleskog, govori i francuski jezik.

Od 2021. godine u CDDRI  radi na izvršnoj poziciji.

Milan Krstić

Milan Krstić je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U oktobru 2020. godine brani doktorsku disertaciju pod nazivom: „Strategija destigmatizacije u spoljnoj politici država: studija slučaja spoljne politike Republike Srbije od 2001. do 2018. godine“. Master studije Istorije međunarodnih odnosa završio je na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) 2013. godine, a nakon toga i master studije Računarstva u društvenim naukama na Univerzitetu u Beogradu 2017. godine. Osnovne studije Međunarodne politike završio je na Fakultetu političkih nauka 2012. godine, kao student generacije.

Objavio je preko 20 naučnih članaka i prikaza na engleskom i srpskom jeziku. Tokom 2017. godine stručno se usavršavao na Bard Koledžu (Bard College), država Njujork, kao stipendista Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država (US State Department). Od oktobra 2018. do marta 2019. godine bio je gostujući istraživač na Univerzitetu u Bolonji. Stipendista je Marshal Memorial Fellowship programa Nemačkog Maršalovog fonda SAD. Držao je gostujuća predavanja na više američkih univerziteta.

Od 2010. godine aktivan je u organizacijama civilnog društva. Jedan je od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI), organizacije sa kojom je realizovao više desetina projekata i u kojoj je član upravnog odbora.

Marko Dašić

Marko Dašić je rođen 18. avgusta 1988. godine u Prištini. Sve nivoe studija visokog obrazovanja završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gde je 2021. godine stekao titulu doktora političkih nauka. Trenutno je zaposlen kao docent na FPN u naučnoj oblasti međunarodnih studija.

U dosadašnjoj naučnoj karijeri objavio je blizu 20 članaka iz oblasti međunarodnih odnosa, spoljne politike i diplomatije. Poslednjih godina učestvovao je na nekoliko važnih projekata među kojima izdvajamo International Visitor Leadership Program Stejt dipartmenta, gde je na terenu pratio izbore za Kongres SAD 2018. godine i Leadership Academy for Development (jun 2018), u zajedničkoj organizaciji Stenford Univerziteta (SAD) i FPN u Beogradu.

Od 2019. godine je angažovan kao istraživač na više regionalnih i međunarodnih projekata. Nekoliko godina u nizu je bio predavač na programu „Clemson University Study Abroad Program – Spring Semester in Belgrade“, u partnerskoj organizaciji Univerziteta Klemson (Južna Karolina) i FPN Beograd.

Član je Udruženja za međunarodne studije (International Studies Association), Centra za studije SAD na FPN i Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative.

Dušan Lj Milenković

Dušan Lj Milenković

Dušan Lj Milenković je jedan od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative.

Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a sfera interesovanja su mu politički sistemi, odnosi tri grane vlasti, položaj parlamenata u načelno demokratskim zemljama, demokratski kapacitet međunarodnih organizacija, kao i korišćenje bihevioralnog pristupa u politici.

Više od 10 godina razvija i upravlja projektima u sektoru međunarodnog i političkog razovaja kroz rad za međunarodne organizacije NDI (SAD), kao i WFD i ISUOG (UK). Razvojne projekte je implementirao u Srbiji, regionu Zapadnog Balkana, kao i zemljama u razvoju u Africi, Aziji i Latinskoj Americi.

Bavi se pisanjem, izdao je jednu zbirku priča 2009. godine, i aktivno objavljuje priče i političko-društvena smatranja na svom sajtu dmilenkovic

Ivana Janković

Ivana Janković

Ivana Janković je apsolvent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2020. godine bila je angažovana na projektu U.S.Presidential Elections 2020, realizovanom od strane Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative.

Pored toga, bavila se izradom predloga rešavanja graničnih sporova među državama regiona kroz projekat Resolving border disputes between former Yugoslavian countries: if students can do it, so can you!.

Osim tekstova objavljenih na portalu americki-izbori.rs, ima dva objavljena rada – jedan koji se bavi izazovima sa kojima se suočava međunarodno pravo u pogledu savremenih oružanih sukoba, i drugi u kom se izlaže predlog rešenja graničnog spora između Republike Srbije i Republike Hrvatske oko granice na Dunuvu, a koji je ujedno i nagrađen na konkursu „Dr Predrag Simić“ 2019. godine.