Americano

Dobrodošli na Americano – jedinstveni informativni portal o američkoj politici na srpskom jeziku. Osnivač portala je Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, organizacija koja od 2012. godine temeljno prati i analizira američku politiku, izbore i srpsko-američke odnose, i trudi se da informiše srpsku i regionalnu javnost o ovim oblastima.

Kontaktirajte nas:

info@americano.rs