Saradnici

Aleksandar Ivković

Aleksandar Ivković

Aleksandar Ivković završio je međunarodne studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2019. Istraživač je Centra savremene politike iz Beograda, a takođe radi kao urednik vesti i autor na portalu European Western Balkans.

Ko-autor je četiri godišnja izveštaja „Stanje demokratije u Srbiji“ u izdanju CSP, kao i dva godišnja Alternativna izveštaja o mladima Krovne organizacije mladih Srbije.

Po završetku Studija budućnosti Beogradske otvorene škole, jedan je od predavača na modulu „Pogledi ka Evropi“. Stažista je Evropskog parlamenta u Briselu u periodu oktobar 2020 – februar 2021, u Sekretarijatu za spoljne poslove.

Ana Gerginov

Ana Gerginov

Ana Gerginov rođena je u Zrenjaninu, a osnovnu i srednju školu je završila u Novom Sadu. Treću godinu srednje škole pohađa u Sjedinjenim Američkim Državama, preko Future Leaders Exchange Programa, sponzorisanog od strane Američkog Stejt Departmenta.

Dobitnica je sertifikata za debatu od strane National Speech & Debate Association USA, i zahvalnice za volonterski rad od Američkog Stejt Departmenta. Danas je ponosna članica FLEX alumni zajednice, uz čiju je podršku, i podršku Ambasade SAD u Srbiji, sprovela projekat 2017. godine koji je u svom fokusu imao decu migrante.

Trenutno je studentkinja na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, smer Politikologija. Učestvovala je na velikom broju konferencija, seminara i obuka iz polja ljudskih prava.

Bila je učesnica projekta Union Univerziteta iz Beograda i New School New York iz New York, USA, gde je u kolaboraciji sa koleginicama master studija New School-a objavila rad na temu mapiranja anti-migrantske retorike i SMEAR kampanje u Bosni i Hercegovini.

Sava Mitrović

Sava Mitrović je diplomirani politikolog za međunarodne poslove i istraživač u Centru za evropske politike (CEP). Završio je međunarodne studije, modul evropske integracije, na Fakultetu političkih nauka, kao jedini student u generaciji sa prosečnom ocenom 10, a trenutno pohađa master međunarodne politike na istom fakultetu.

Profesionalno usavršavanje započeo je u Centru za međunarodnu javnu politiku gde je kao koordinator Sektora za međunarodnu saradnju rukovodio brojnim projektima, uključujući organizaciju i koordinaciju projekta „Beogradski model američkog Senata“, pod pokrivetljstvom Ambasade SAD u Beogradu.

Sava je bio deo projektnog tima za praćenje izbora u Sjedinjenim Američkim Državama koji je realizovao Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative. Takođe je pohađao Letnju školu američkih studija i učestvovao na projektu „Clemson Spring Semester Abroad, University of Belgrade 2019“, zajedno sa studentima Univerziteta Klemson iz Južne Karoline. Sava je predstavljao Fakultet političkih nauka na evropskom takmičenju iz međunarodnog prava u Ljubljani 2019. godine. Ima nekoliko objavljenih naučnih radova, i između ostalog, pobedio je na konkursu Ministarstva za evropske integracije za najbolje napisani studentski rad o Evropskoj uniji.

Svojim radom na temu „Da li je Otvoreni Balkan politički i ekonomski koristan za Republiku Srbiju“, odneo je pobedu na prestižnom konkursu „dr Predrag Simić“ za najbolji rad u oblasti spoljne politike i balkanskih odnosa. Polja interesovanja su mu spoljna politika Srbije, evropske integracije, kao i srpsko-američki odnosi. Tečno govori engleski jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Dejan Tadić

Dejan Tadić je rođen 7. januara 1992. godine u Somboru, gde je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Osnovne akademske studije politikologije je završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Master akademske studije „Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost“ na Beogradskom univerzitetu je okončao odbranom master rada na temu „Bezbednosni aspekti obojenih revolucija“. Prva istraživačka iskustva stiče tokom volonterskog programa u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu.

Autor je objavio nekoliko naučnih radova u domaćim naučnim časopisima. Student je doktorskih akademskih studija politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je stipendije Misije OEBS-a u Srbiji za doktorske studije.

Jelena Anđelković

Jelena Anđelković

Jelena Anđelković rođena je u Čačku, gde je završila osnovnu i srednju školu. Danas sa ponosnom ističe da je studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na katedri za studije politikologije.

Učesnica je i brojnih seminara, obuka i konferencija iz oblati bezbednosti, a posebna interesovanja usmerena su joj ka specijalnim policijskim formacijama i borbi protiv terorizma. Autorka stručnih analiza, od kojih posebno ističe  tekst  koji je za temu imao reformu nemačkih specijalnih snaga, kao i saradnju Specijalne antiterorističke jedinice MUP Republike Srbije sa američkim mornaričkim „Fokama“.

Ujedno, potpisuje se i kao autor na sveobuhvatnom istraživanju, koje se bavilo problemom verskog terorizma u Evropi, sa posebnim akcentom na bezbednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Pored toga, bila je i članica je tima za ispitivanje javnog mnjenja, na istraživanju koje se bavilo petogodišnjim rezultatima modernizacije Vojske Srbije.

Mirjana Đorđević

Mirjana Đorđević

Mirjana Đorđević je student master studija Fakulteta političkih nauka na modulu Međunarodna bezbednost. Dobitnik je stipendije Misije OEBS u Srbiji. Osnovne akademske studije završila je na istom fakultetu na modulu Međunarodna politika.

Stažirala je u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC Fond) tokom 2019. godine, dok je od februara 2022. godine stažistkinja Fondacije BFPE za odgovorno društvo.

Učestvovala je u projektu „Popularna demokratija“ kao edukator sa ciljem političke edukacije učenika srednjih škola, i bila deo volonterskog tima Beogradskog bezbednosnog foruma kao i Zajedničke međunarodne konferencije ISA-CEEISA 2019 „Međunarodni odnosi u doba anksioznosti“.

Oblasti interesovanja su joj međunarodna i regionalna bezbednost, spoljna politika kao i odnosi između velikih sila. Govori engleski jezik, a poznaje i osnove ruskog, turskog i kineskog jezika.

Miloš Pavković

Miloš Pavković

Miloš Pavković rođen je 4. novembra 1994. godine u Beogradu, Republika Srbija. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu – OAS Politikologije 2017. Završio dva programa master studija – Zajedničke interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i master studije političkih nauka na Centralnoevropskom univerzitetu u Beču (CEU).

Proveo je godinu dana usavršavajući se na Univerzitetu u Gracu, Austrija, kao stipendista Erazmus plus programa. Stipendista je Fonda za mlade talente za najbolje srpske studente u inostranstvu – „Dositeja“. Trenutno je angažovan kao istraživač u Centru za evropske politike (CEP) u Beogradu, a prethodno je radio kao spoljni istraživački saradnik Hermes instituta za međunarodne poslove, bezbednost i geoekonomiju u Atini, Centru za međunarodnu javnu politiku (CMJP) u Beogradu i Centru za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) takođe u Beogradu.

Autor je više naučnih radova, stručnih tekstova i analiza na temu srpsko-američkih odnosa i drugih oblasti na engleskom, francuskom i srpskom. Pisao je za portal „Naša priča“ kao i sekciju o srpsko-američkim odnosima „Beogradskog modela američkog Senata“.

Oblasti interesovanja su mu međunarodna politika, hibridni sistemi, demokratija i demokratizacija, srpsko-američki odnosi, komparativna politika, EU i evropske integracije. Tečno govori engleski, a služi se nemačkim i francuskim jeziku.

Nemanja Simić

Nemanja Simić je rođen u Somboru 9. decembra 1987. godine. Osnovne i master akademske studije je završio na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Zaposlen je kao nastavnik istorije u osnovnoj školi. Istraživačka interesovanja su usmerena ka događajima na prostoru Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata i posleratnoj političkoj istoriji Jugoslavije, kao i lokalnoj istoriji.

Miloš Petrović

Miloš Petrović

Miloš Petrović je naučni saradnik u Centru za evroatlantske studije Instituta za međunarodnu politiku (IMPP) i privredu i gostujući predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Različite nivoe obrazovanja i s time povezane aktivnosti, pored Srbije, sprovodio je u SAD, Austriji, Češkoj i Nemačkoj. Njegovo radno iskustvo obuhvata angažman u neprofitnom sektoru, domenu nauke i visokog obrazovanja.

Sekretar je naučnog časopisa ,,Međunarodni problemi” u izdanju IMPP. Autor je dve naučne monografije i više desetina radova u domenima međunarodnih odnosa, evropskih studija i savremene istočnoevropske istorije.

Miloš Moskovljević

Miloš Moskovljević (26.06.1995, mesto rođenja: Novi Pazar)  je mladi naučnik – trenutno živi u Specijalnom administrativnom regionu Hong Kong (SAR) Narodne Republike Kine, gde pohađa doktorske studije iz oblasti medija i komunikacija, kao stipendista Gradskog saveta za istraživačke studije (RGC).

Pre toga je pohađao Fakultet političkih nauka (Univerzitet u Beogradu) gde je diplomirao i magistrirao političke nauke (sa specijalizacijom iz oblasti javnih politika, javne uprave i lokalne samouprave, master teza: Farmakopolitika i dostupnost lekova građanima – savremeni izazovi i stanje u Srbiji). Pored toga, bio je angažovan kao saradnik u nastavi na osnovnim kursevima (Javna politika i lokalna samouprava).

Njegovo trenutno istraživačko interesovanje je u sledećim oblastima: politička komunikacija, digitalna propaganda, alternativni mediji i memetika. Neki od njegovih radova predstavljeni su na najeminentnijim međunarodnim naučnim konferencijama – kao što su Godišnja konferencija Međunarodne asocijacije za istraživanje medija i komunikacija (IAMCR) ili Konferencija Američkog udruženja za istraživanje javnog mnjenja (AAPOR).

Hobi mu je poezija, a pisanjem poezije se bavi odmalena – prve pesme je odmalena ”diktirao” roditeljima dok nije naučio da piše. Nosilac je brojnih priznanja – kako na domaćim takmičenjima, tako i u inostranstvu. Poslednja nagrada koju bi izdvojio jeste nagrada žirija na međunarodnom pesničkom takmičenju ”Castello di Duino” 2020. godine za pesmu ”Prizori iz tramvaja”. Između ostalog, odlikovan je i nagradom Literate generacije u Prvoj beogradskoj gimnaziji, gde je pohađao prirodno-matematički smer.

Boban Marjanović

Boban Marjanović, rođen u Nišu 1981. godine. Završio je gimnaziju „Svetozar Marković“ u Nišu, nakon čega je studirao na Pravnom fakultetu (III godina studija). Radno iskustvo u oblasti knjigovodstvenih poslova.

Diplomirao je na departmanu za Istoriju na Filozofskom fakultetu u Nišu (2013 – 2018), a 2019. diplomirao na medjunarodnim master studijama SAD na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Jedan je od osnivača Centra za ekonomsku istoriju (CEI) Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama Fakulteta političkih nauka u Beogradu, gde poslednje dve školske godine sarađuje kao demonstrator–saradnik na predmetima Savremena politička istorija, Politička istorija Jugoslavije i Istorija spoljne politike Srbije.

Oblasti interesovanja: spoljna politika i istorija Sjedinjenih Američkih Država, ekonomska istorija, nacionalna i opšta istorija, nauka i teorije međunarodnih odnosa, velike strategije i globalni ekonomski sistemi.

Aleksandra Baklaja

Aleksandra Baklaja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na modulu međunarodna politika. Trenutno je studentkinja Master naprednih međunarodnih studija na Diplomatskoj akademiji u Beču, kao i master studija međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Alumni je stažistkinja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond) i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP). Više puta se angažovala u organizaciji Beogradskog bezbednosnog foruma kao volonter, a bila je i učesnik Bezbednosnog seminara za mlade lidere i Letnje škole američkih studija. U periodu od januara 2020. godine do maja 2021. godine bila je angažovana na projektu „Američki izbori“. Dobitnik je stipendija američke dijaspore Zadužbine Studenica, stipendija Fonda za mlade talente „Dositeja“, a za studije u Austriji dobitnica je stipendije Austrijske razvojne agencije i stipendije Austrijske agencije za obrazovanje i internacionalizaciju.

Učestvovala je kao jedan od izlagača na konferenciji „Međunarodno i evropsko pravo – teorijski problemi“, a objavila je i više radova u studentskom časopisu Politeuma. Osnovne oblasti istraživanja su joj oblasti spoljne politike, međunarodne bezbednosti i međunarodnih odnosa. Govori engleski, francuski, italijanski i nemački jezik, a poznaje i osnove turskog, španskog i ruskog jezika.