Nacionalna garda Ohaja – 15 godina partnerstva

U okviru međunarodne saradnje koju jedinice Vojske Srbije ostvaruju sa pripadnicima Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, čini se da se posebno izdvaja ona sa Nacionalnom gardom Ohaja. Ovakav vid partnerstva svoje korene vuče još iz davne 1993. godine, kada je Nacionalna garda SAD, usled težnje za jačanjem saradnje na polju odbrane sa bivšim članicama SSSR, promovisala Program državnog parterstva Nacionalne garde SAD, odnosno gardi saveznih država (u daljem tekstu Program). Iako će Program naredne godine (2023. godine) obeležiti svoje tri decenije postojanja, on je znatno izašao iz svojih prvobitnih okvira, pre svega kada je reč o državama partnerima, kojih je danas preko 60, a među njima se od septembra 2006. godine nalazi i Vojska Srbije. Tom prilikom je delegacija Republike Srbije, predvođenja tadašnjim predsednikom, Borisom Tadićem, potpisala Sporazum o statusu snaga (Status of Forces Agreement – SOFA) sa Nacionalnom gardom Ohaja (u daljem tekstu NG Ohaja).  Ipak, za zvanični početak ove vojno-vojne saradnje uzma se 2007. godina, kada je tadašnji komandant NG Ohaja, general-major Gregori Vejt, sa svojih 40 kolega boravio u jednonedeljnoj poseti Vojsci Srbije.

Po otpočinjanju saradnje, jedan od prvih ciljeva koji je postavljen jeste i osnivanje Centra za obuku jedinica u multinacionalnim operacijama (CoJ za MnOp) u bazi „Jug“, u Bujanovcu. Danas, 10 godina od zvaničnog otpočinjanja sa radom, zahvaljujući naporima obe strane, CoJ za MnOp funkcioniše bez ikakvih poteškoća, uz značajan napredak, posebno kada je reč o kapacitetima i mogućnostima koje pruža polaznicima. Obuka u Centru je predviđena za pripadnike Vojske Srbije, ali program mogu proći i pripadnici drugih partnerskih Oružanih snaga, a realizuju se prema modulu koji podrazumeva četiri etape:

  1. akademska obuka
  2. obuka posluga, posada i odeljenja
  3. realizacija zajedničkih vežbi
  4. realizacija gađanja iz naoružanja na ličnom i kolektivnom zaduženju

Treći i četvrti  stadijum obuke su posebno značajni, kada je reč o saradnji sa NG Ohaja, jer je njima omogućena realizacija vežbi združenim snagama, kao i korišćenje svih kapaciteta, a naročito strelišnog kompleksa „Vrtogoš“.Centar, koji je osnovan zahvaljujući Programu, danas je domaćin brojnim vežbovnim aktivnostima, među kojima se posebno izdvajaju vežbe iz serije „Platinum“.

Drugi važan cilj koji, čini se, obe strane podjednako uspešno realizuju jeste saradnja sa civilnim vlastima i pomoć u slučaju kako elementarnih, tako i drugih neprilika i nezgoda. Ova saradnja se ostvaruje najpre u okviru inicijative „Humanitarna asistencija“, koja je aktivna od 2009. godine. Pod pokroviteljstvom Evropske komande Oružanih snaga SAD, NG Ohaja i Vojska Srbije svake godine zajedničkim snagama pomažu obnovi objekata od društvenog značaja. Pored toga, ne treba zaboraviti ni aktivnosti 2016. godine na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga, kada su u okviru istog programa vežbovne aktivnosti imali mešoviti  medicinski timovi.

Centar za obuku jednica za učešće u multinacionalnim operacijama, baza „Jug“, Bujanovac

Pored prethodno dva pomenuta cilja, jedna od najznačajnijih inicijativa ove saradnje jeste i realizovanje združenih vežbi. NG Ohaja i Vojska Srbije zajedno učestvuju u multilateralnim vežbama, poput vežbe „Komšije“ sa pripadnicima Oružanih snaga Mađarske, koja se tradicionalno organizuje od 2011. godine. Od 2017. ova aktivnost između pripadnika Oružanih snaga Mađarske i Vojske Srbije dodatno dobija na značaju, uključivanjem NG Ohaja, te je ona danas trilateralnog tipa. Poslednja u nizu realizovanih vežbovnih aktivnosti „Komšije 21“, otpočela je polovinom septembra 2021. godine u kasarni „Narodni heroj Stevica Jovanović“ u Pančevu. Premda se vežba neizmenično održava u Srbiji i Mađarskoj, prošlog septembra domaćin je bila Prva brigada KoV Republike Srbije. Ova taktička vežba ima za cilj povećanje stepena interoperabilnosti i poverenja pripadnika u multinacionalnim (mirovnim) operacijama u multinacionalnom okruženju. Usaglašenost je od ključne važnosti, pre svega na ovakvim vežbama taktičkog tipa, koje neretko broje i oko 100 vojnika, odnosno ne više od jedne pešadijske čete. Veliki broj pripadnika oružanih snaga zemalja učesnica podrazumeva mešovite taktičke aktivnosti, u kojima je poverenje od velike važnosti, pre svega, kao deo pripreme za realne situacije koje ih mogu zadesiti u nekoj od multinacinalnih operacija.

„Komšije 21“ realizovana je kao simulacija multinacinalne operacije pod okriljem Ujedinjenih nacija, kroz nekoliko faza. Prva među njima podrazumevala je aktivnosti odeljenja za intervenciju i zauzimanje borbenih položaja za odbranu baze. Ova faza je značajna, posebno kada je reč o usklađivnju rada komandujućeg sastava (u ovom slučaju komandira odeljenja) sa pripadnicima formacije, čije aktivnosti diktira situacija. Druga faza – aktivnosti na kontrolnom punktu, podjednako je podrazumevala obradu situacija i zadataka i sa borbenim dejstvima, ali i rednovnih, mirnih kontrolnih delatnosti. Premda se kontolni punktovi postavljaju na specifičnim, strateški važnim mestima u kriznim područijima, potrebno je pripremiti pripadnika za sve vrste aktivnosti, naročito ako je reč o područijima visokog stepena teorističkih aktivnosti. Vežbovne delatnosti ovog tipa su od presudnog značaja kada dođe do kriznih situacija, poput napada na patrolu misije, odnosno vojničkim rečnikom, organa u prostoru. Delikatnost situacija zahteva neometani protok naredbi i uputstava starešina prema vojnicima, kao i njihovo bespogovorno izvršenje, jer se u suprotnom narušava hijerarhija, koja je u ovakvim misijama ključna za očuvanje ljudskih života. Treća, ali ne i manje značajna od prethodne dve, jeste faza napada na isturenu komandu bazu – FOB (Forward operating base), koja je podjednako složena situacija, kao i napad na kontrolni punkt, osnovnu bazu ili patrolu, naročitno u područijima u kojima UN  imaju svoje mirovne misije.

Vojno – vojna saradnja u sajber prostoru

Pored multilateralnih, od 2016. godine, NG Ohaja i Vojska Srbije sa ponosom ističu uspešno realizovanje bilateralne vežbe „Sajber Tesla“ (Cyber Tesla). Ova vežba se tradicionalno održava svakog decembra, a pored pripadnika Oružanih snaga SAD i Srbije. U prethodnoj godini, učešće u ovoj vežbi su uzeli i pripadnici Vojske Mađarske, čineći  ovu vežbu trilateralnom.

Ova aktivnost ima za cilj jačanje kapaciteta sistema odbrane, ali i prevenciju rizika u slučaju visokotehnološkog napada. Premda je 21. vek doba sajber prostora, jasno je odakle dolazi potreba za jačanjem kapaciteta i mehanizama sistema odbrane u sajber prostoru. Uz to, a posebno u kontekstu dešavanja u Ukrajini, jasno je zašto je prevencija i zaštita najznačajnih sistema državne i vojne uprave od krucijalne važnosti, ne samo za pripadnike Ministarstva odbrane, već i za pripadnike civilnih kompanija i organizacija. „Sajber tesla 21“ okupila je, pored vojnih snaga i državnih ograna, poput Nacionalnog Centra za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima Republike Srbije, i pripadnike privatnog sektora, poput Fondacije „Registara nacionalnog internet domena Srbije“. Okupljanje i civilnog i vojnog sektora, posebno je značajno, kada je reč o razmeni znanja i iskustava, kao i u jačanju združenih aktivnosti, koje nisu u tolikoj meri zastupljene u tradicionalnim vojnim vežbama.

Specifičnost ove komandno – štabne vežbe jeste i njeno realizovanje na različitim mestima, odnosno u različitim državama. Poslednja, „Sajber Tesla 21“, sprovedena je u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Gornjem Milanovcu, kao i  na nekoliko razmeštenih, izdvojenih mesta u SAD i Mađarskoj. Upravo zajedničko delovanje u sajber prostoru omogućava pripadnicima rešavanje složenih zadataka visokog rizika u realnim vremenskim i prostornim okrvirima, pri čemu se poseban akcenat stavlja na koordinaciju sa civilnim sektorom, kao i na interoperabilnost.

Okvirni pregled zajedničkih vežbi NG Ohaja i Vojske Srbije za period 1.1.2019 – 1. 3. 2022. godine

 Značaj redovnih godišnjih vežbi „Sajber Tesla“ najbolje se vidi iz rezutata postignutih na međunarodnim takmičenjima na kojima uzimaju učešće i pripadnici Vojske Srbije. Poslednje u nizu jeste održano u SAD, u trening centru za obuku američke vojske i nacionalnih gardi Univerziteta Mičigen, za timove za ofanzivna dejstva u sajber prostoru. Tim Vojske Srbije je tom prilikom, u konkurenciji od  13 timova, osvojio prvo mesto.

Posete i budućnost saradnje

Pored redovnih godišnjih aktivnosti, koje su vremenom i priključivanjem pripadnika drugih Oružanih snaga, dodatno dobile na snazi, važnosi i uspešnosti, NG Ohaja i Vojska Srbije svoju saradnju, pored terenskih aktivnosti, ostvaruju i na nivou poseta, koje su, takođe, redovne. Poslednja u nizu je bila poseta pomoćnika komandanta NG Ohaja general-majora, Stivena Stajversa, prošle godine, koji je prisustvovao i vežbi iz serije „Platinum“ – „Platinasti vuk 21“, na kojoj je učestvovalo i 27 pripadnika NG Ohaja.  Ovakvi sastanci i ekspertski razgovori, koji su takođe, neretko, praksa kada je u pitanju ova bilateralna saradnja, posebno su važni, jer omogućavaju osnov za razvoj saradnje i njeno unapređenje.

Budući koraci ove uspešne, skoro dve decenije duge saradnje zasigurno će biti usmereni ka njenom jačanju na polju vojno – vojnih odnosa, ali i uključivanju većeg broja civilnih aktera, posebno kada je reč o vežbi „Sajber Tesla“.

 


O autoru:

Ana Gerginov

Ana Gerginov rođena je u Zrenjaninu, a osnovnu i srednju školu je završila u Novom Sadu. Treću godinu srednje škole pohađa u Sjedinjenim Američkim Državama, preko Future Leaders Exchange Programa, sponzorisanog od strane Američkog Stejt Departmenta.

Dobitnica je sertifikata za debatu od strane National Speech & Debate Association USA, i zahvalnice za volonterski rad od Američkog Stejt Departmenta. Danas je ponosna članica FLEX alumni zajednice, uz čiju je podršku, i podršku Ambasade SAD u Srbiji, sprovela projekat 2017. godine koji je u svom fokusu imao decu migrante.

Trenutno je studentkinja na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, smer Politikologija. Učestvovala je na velikom broju konferencija, seminara i obuka iz polja ljudskih prava.

Bila je učesnica projekta Union Univerziteta iz Beograda i New School New York iz New York, USA, gde je u kolaboraciji sa koleginicama master studija New School-a objavila rad na temu mapiranja anti-migrantske retorike i SMEAR kampanje u Bosni i Hercegovini.

 

Jelena AnđelkovićJelena Anđelković rođena je u Čačku, gde je završila osnovnu i srednju školu. Danas sa ponosnom ističe da je studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na katedri za studije politikologije.

Učesnica je i brojnih seminara, obuka i konferencija iz oblati bezbednosti, a posebna interesovanja usmerena su joj ka specijalnim policijskim formacijama i borbi protiv terorizma. Autorka stručnih analiza, od kojih posebno ističe  tekst  koji je za temu imao reformu nemačkih specijalnih snaga, kao i saradnju Specijalne antiterorističke jedinice MUP Republike Srbije sa američkim mornaričkim „Fokama“.

Ujedno, potpisuje se i kao autor na sveobuhvatnom istraživanju, koje se bavilo problemom verskog terorizma u Evropi, sa posebnim akcentom na bezbednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Pored toga, bila je i članica je tima za ispitivanje javnog mnjenja, na istraživanju koje se bavilo petogodišnjim rezultatima modernizacije Vojske Srbije.