Pismo Regenta Aleksandra Karađorđevića predsedniku SAD Vudro Vilsonu

Povodom pristizanja Srpske ratne misije u Sjedinjene Američke Država, regent prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević uputio je predsedniku SAD, Vudro Vilsonu, pismo iskrene zahvalnosti za svu podršku koju su američki predsednik i američki građani upućivali Srbiji od početka Velikog rata. Pismo je, na zahtev Nikole Pašića, sačinio srpski poslanik u Atini, Živojin Balugdžić. Milenko Vesnić, predao je pismo predsedniku SAD 21. decembra 1917. godine na svečanom prijemu kod predsednika, posebno organizovanom za srpsku delegaciju. Prenosimo ga u celosti:

            ”Vrlo dragi i veliki prijatelju,

Koristim putovanje mojih predstavnika u Ameriku da Vam pošaljem izraze velikog priznanja, koje ja i moj narod osećamo prema šefu Države velike Republike Amerike.

Srbija je bila srećna da primi mnogobrojne i značajne znake simpatija od strane američkog naroda još pre ulaza Sjedinjenih Država u rat. Ali ogromna potpora koju je srpski narod  dobio za vreme ovog rata a koja će mu ostati kao nezaboravna uspomena, počiva bez sumnje na principu, koji ste proklamovali objavljujući rat Nemačkoj, i prema kojem mali narodi imaju ista prava na opstanak i ista prava da raspolažu svojom sudbinom kao i velike svetske sile.

Srpski narod, koji se borio za ovaj princip kroz celu svoju novu istoriju izgubio bi nadu na njegovo ostvarenje, imajući protiv sebe moćne neprijatelje, da se nisu za njega izjasnile Države kao što je Amerika, Engleska i Francuska.

Pun nade za svoju nacionalnu budućnost od tada, od kada su ga ove plemenite države primile u svoje naručje, moj narod se pridružuje meni da Vam zahvalim Gospodine Predsedniče, Vama i vašem plemenitom narodu na pruženim mnogobrojnim materijalnim potporama u cilju da se ublaži beda srpskih boraca i njihovih porodica.

Dozvolite mi, Gospodine Predsedniče, da izrazim nadu da će narod američki i njegov šef produžiti da posvedoči svoju naklonost pružajući svoju materijalnu potporu srpskom narodu i njegovoj borbi za Pravdu i oslobođenje svoje braće, koja očekuju sa nestrpljenjem dan, kada će moći objaviti slobodno svoju odluku da se s njim ujedine u slobodnoj Srbiji.

Koristim sa najvećim zadovoljstvom ovu priliku da vam ponovo izrazim, sa željama koje gajim za veličinu i napredak Amerike, uverenja, vrlo dragi i veliki prijatelju, moga visokog cenjenja i iskrenog prijateljstva.”

AS, MID KS-Misija, br. 3679, F-IV, dos VI.