Srpska štampa

Srpska štampa o izborima u SAD 1920-1968

Srpska štampa o izborima u SAD 1920-1968: Od izolacije do atomskog oružja Kako je navedeno u prethodnim tekstovima, izveštavanje o predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama u srpskoj štampi seže duboko u prošlost, ali sve...
The Inquiry

The Inquiry ‒ CFR i jugoslovenska delegacija 1941.

The Inquiry ‒ Council on Foreign Relations i jugoslovenska delegacija 1941. godine Nezavisna organizacija Savet za spoljne poslove, odn. Council on Foreign Relations (u daljem tekstu–CFR), ima velike zasluge za stvaranje međunarodnog poretka pod rukovodstvom...
O Ruzveltu i promenama u američkoj politici

O Ruzveltu i promenama u američkoj politici (1933–1945)

O Ruzveltu i promenama u američkoj politici (1933–1945): iz izveštaja srpskih (jugoslovenskih) diplomata (3) Za Vladu u Londonu saznanje o mogućoj „obnovi dunavske konfederacije“ je bilo važno i iznenađujuće. Fotić je bio mišljenja da ova...
O Ruzveltu i promenama u američkoj politici

O Ruzveltu i promenama u američkoj politici (1933–1945)

O Ruzveltu i promenama u američkoj politici (1933–1945): iz izveštaja srpskih (jugoslovenskih) diplomata (2) U vreme Drugog svetskog rata 1942. godine, Konstantin Fotić zadržava pozitivno mišljenje o Ruzveltu, a koje su imale i ranije srpske...
Početak rata

Početak rata: Američko-srpski (jugoslovenski) odnosi 1939-1941. godine

Početak rata: Američko-srpski (jugoslovenski) odnosi 1939-1941. godine U periodu od 1939. do 1941. godine Jugoslavija se našla u nezavidnom položaju dvostruke polarnosti. U sferi spoljnih poslova bila je razapeta između dve političke ose koje su...
Značaj podizanja Istočnoameričke eparhije

Značaj podizanja Istočnoameričke eparhije na nivo Mitropolije

Značaj podizanja Istočnoameričke eparhije na nivo Mitropolije U nedeljama oko Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske Pravoslavne Crkve (SPC), crkveni, medijski i društveni krugovi razmatraju predloge izmene Ustava SPC. Nakon pet godina u Sjedinjenim Državama (SAD), a od...
Poseta kralja Petra II

Poseta kralja Petra II Sjedinjenim Američkim Državama 1942. godine

Poseta kralja Petra II Sjedinjenim Američkim Državama 1942. godine Više od godinu dana nakon kapitulacije Jugoslavije, uspostavljanja jugoslovenskog otpora i jugoslovenske vlade u izgnanstvu sa sedištem u Londonu, američko – srpski (jugoslovenski) diplomatski odnosi dostižu...
Intervju – Ksenija Vilkinson

Intervju – Ksenija Vilkinson

Intervju – Ksenija Vilkinson Današnji intervju nudi jedinstvenu, ličnu priču o jednom od glavnih pojedinaca koji su organizovali Operaciju Halijard, gospodinu Džordžu Vujnoviću. Strahinja Matejić, master student na Školi spoljnih poslova Džordžtaun univerziteta, razgovarao je sa...
Vazdušni most – Operacija Halijard

Vazdušni most – Operacija Halijard

Vazdušni most – Operacija Halijard Jedna od najuspešnijih spasilačkih misija iza neprijateljskih linija u istoriji ratovanja Nacistička Nemačka 1939. napadom na Poljsku otpočela je najraznorniji rat u ljudskoj istoriji.  Drugi svetski rat zatekao je Kraljevinu Juoslaviju...