Početna Odnosi do Prvog svetskog rata

Odnosi do Prvog svetskog rata

Od Monroa do Vilsona

Od Monroa do Vilsona (I)

Od Monroa do Vilsona (I): Srpska štampa o predsedničkim izborima u SAD 1817-1916. „Gospodin Monroe iz Virginie izbran je sa 183 mnjenija za Prezidenta sajedinjenih država za 4 godine, od 4. Marta ove god. počinjujući...

Srpsko – američki odnosi

Srpsko – američki odnosi od uspostavljanja diplomatskih odnosa do ulaska Sjedinjenih Američkih Država u Prvi svetski rat 1917. godine Odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Srbije u razdoblju od uspostavljanja do ulaska SAD u rat na...
Počeci ekonomske saradnje Srbije i SAD

Počeci ekonomske saradnje Srbije i SAD

Počeci ekonomske saradnje Srbije i SAD: uspostavljanje i razvoj ekonomskih odnosa do Velikog rata (1881−1914) Viševekovna borba srpskog naroda protiv Osmanskog carstva uspešno je privedena kraju 1878. godine na Berlinskom kongresu, kada je odlukom velikih...
Odnosi Srbije i SAD do 1916. godine

Odnosi Srbije i SAD do 1916. godine

Odnosi Srbije i SAD do 1916. godine Geografska udaljenost, manjak trgovinskih interesa i duga borba za nezavisnost Srbije, uslovili su da zvanični diplomatski odnosi između naše države i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) budu uspostavljeni tek...