Srpska ratna misija u SAD

Srpska ratna misija u SAD

Srpska ratna misija u SAD Aktivno uključivanje Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Prvi svetski rat pružilo je priliku tadašnjoj srpskoj vladi na Krfu da preduzme diplomatske korake ka unapređenju dotad ustanovljenih bilateralnih političkih, ekonomskih, vojnih...
Preko okeana do otadžbine

Preko okeana do otadžbine

Preko okeana do otadžbine Srpski dobrovoljci iz Sjedinjenih Američkih Država U knjizi Dobrotvorna misija za Srbiju u Prvom svetskom ratu, Jelena Lozanić-Frontingam opisuje brojne susrete sa Srbima u Sjedinjenim Američkim Državama tokom njenih putovanja i prikupljanja...
Amerikanci i zbrinjavanje srpske ratne siročadi

Amerikanci i zbrinjavanje srpske ratne siročadi

Amerikanci i zbrinjavanje srpske ratne siročadi „Save Serbian Orphans!“ Amerikanci i zbrinjavanje srpske ratne siročadi   Ratna sudbina Srbije i stradanje stanovništva tokom Prvog svetskog rata privukli su pažnju velikog broja američkih humanitarnih organizacija i pojedinaca. Početak humanitarne...
Vilson i Srbija

Vilson i Srbija

Vilson i Srbija Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Vudro Vilson (Woodrow Wilson) spada definitivno u red najvećih prijatelja koje je Srbija kao država ikada imala, kako u Americi, tako i uopšteno  u inostranstvu. Njegove simpatije...
Četrnaest tačaka predsednika Vudro Vilsona

Četrnaest tačaka predsednika Vudro Vilsona

Četrnaest tačaka predsednika Vudro Vilsona Naša želja i cilj će biti da procesi u pravcu mira, kada počnu, budu potpuno otvoreni i da ne obuhvate i ne dozvole nikakve tajne sporazume bilo koje vrste. Vreme...

Americki ratni zajmovi Srbiji tokom Velikog rata

Američki ratni zajmovi Srbiji tokom Velikog rata Ratni vihor koji je zadesio svet 1914. godine izazvao je, pored ogromnih ljudskih gubitaka, pojavu velikog broja izbeglica i beskućnika, i kolaps privrede i uništenje infrastrukture. Mnoge države...
”Srpski dan” u SAD

”Srpski dan” u SAD

”Srpski dan” u SAD Dan kada se srpska zastava vijorila nad Belom kućom Teško je u 136 godina bogatoj istoriji diplomatskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država odabrati jedan dan koji bi predstavljao vrhunac. Čitav period...

Delatnost Američkog Crvenog krsta u Srbiji

Delatnost Američkog Crvenog krsta u Srbiji Naša prva misija od dvanaest medicinskih sestara i tri doktora otplovila je za Srbiju 9. septembra 1914. godine. Šesnaest dana kasnije smo ugledali prvo kopno, Gibraltar, Španiju sa leve...
Obraćanja Milenka Vesnića

Obraćanja Milenka Vesnića

Obraćanja Milenka Vesnića pred Senatom i Predstavničkim domom Kongresa SAD Obraćanje stranih lidera i znamenitih ličnosti pred Senatom i Predstavničkim domom Kongresa SAD retka je privilegija. Svako pojedinačno obraćanje simbolizuje bliskost Amerike i države/zajednice koju...
Vilsonov govor pred Kongresom 1917

Vilsonov govor pred Kongresom 1917

Vilsonov govor pred Kongresom 1917 Gospodo Kongresa: Sazvao sam vanrednu sednicu Kongresa zato što postoje ozbiljne, vrlo ozbiljne političke odluke koje treba doneti odmah, a koje ne bih trebao da donosim sam, niti bi bilo u...